REGULAMIN

 1. Z serwisu Rejestracja Online (System RO) umieszczonego na stronie internetowej www.lekarzrodzinny.elblag.pl mogą korzystać wszyscy pacjenci, którzy zapoznali się z niniejszym regulaminem i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 2. Z serwisu mogą korzystać osoby, które wyrażają zgodę na komunikację drogą elektroniczną, np. otrzymywanie powiadomień o nadchodzącej wizycie.
 3. Rejestracja w serwisie umożliwia samodzielne umawianie się na wizyty oraz ich odwoływanie za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Aby korzystać z systemu Rejestracja Online, najpierw należy zarejestrować się podając prawdziwe dane.
 5. Agnieszka Stacewicz-Głowacka oraz dostawca systemu nie ponoszą odpowiedzialności za udostępnianie przez zarejestrowanych w serwisie pacjentów innym osobom swoich danych do logowania się.
 6. Hasło do serwisu ustalane jest przez pacjenta w momencie rejestracji i może być przez niego zmieniane w każdym czasie.
 7. W przypadku utraty hasła możliwe jest jego odzyskanie.
 8. System umożliwia wprowadzanie i edycję niektórych danych użytkownika.
 9. System umożliwa podgląd wizyt historycznych.
 10. Agnieszka Stacewicz-Głowacka oraz dostawca systemu zobowiązują się do przechowywania i udostępniania informacji powierzonych przez użytkownika systemu w sposób zgodny z wymogami prawa.
 11. Agnieszka Stacewicz-Głowacka oraz dostawca usługi nie udzielają wyraźnej ani domniemanej gwarancji, że oprogramowanie jest wolne od wad i działa nieprzerwanie.
 12. Agnieszka Stacewicz-Głowacka oraz dostawca usługi nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu wywołane działaniem siły wyższej. W szczególności dotyczy to awarii sprzętu, nieprawidłowego działania serwerów, działania osób trzecich, niedozwoloną ingerencję internautów itp., nawet jeśli spowodowałoby to utratę danych użytkowników.
 13. Agnieszka Stacewicz-Głowacka oraz dostawca usługi nie ponoszą odpowiedzialności za skutki niedozwolonego użycia danych wprowadzonych do systemu.
 14. Agnieszka Stacewicz-Głowacka oraz dostawca usługi nie ponoszą odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich z tytułu zaprzestania świadczenia usługi.
 15. Linki przesyłane mailem służą do jednorazowego użytku.
 16. Bezpieczne logowanie do serwisu zapewniamy wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.lekarzrodzinny.elblag.pl Podczas korzystania z systemu należy upewnić się, że transmisja odbywa się za pośrednictwem protokołu https.
 17. Strony ustalają, że zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie www.lekarzrodzinny.elblag.pl
POLITYKA PRYWATNOŚCI

W systemie przyjęto następującą politykę prywatności:

 1. Przechowywanie prywatnych danych - przechowujemy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu oraz adres email. Przechowujemy również inne niezbędne informacje związane z obsługą systemu, np. terminy rezerwacji.
 2. Email - przechowywane adresy email używamy do korespondencji z użytkownikiem (w celach informacyjnych) oraz w celu realizacji funkcjonowania systemu, np. przypomnienia o zbliżającym się terminie wizyty.
 3. Nie przekazujemy danych osobowych podmiotom do tego nieuprawnionym.
 4. Dostęp do danych osobowych przechowywanych w systemie mają tylko upoważnione osoby.
 5. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń spowodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji tu opisanych sprawę przekażemy policji, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się przestępstw.
 6. Wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom zapewniamy realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo do aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
 7. Przypominamy, że korzystanie z usług internetowych wiąże się z przesyłaniem informacji automatycznie generowanych przez użytkowników. Informacje te to adresy IP (numer przypisany przez dostawcę usług internetowych dla użytkownika), URL'e, rodzaje przeglądarek nawiązujących sesje z usługą Rejestracji Online, państwo, lokalizacje serwerów.
 8. Korzystanie z systemu wymaga akceptacji plików cookies przez przeglądarki. Pliki cookies zapamiętują preferencje użytkownika, umożliwiają poruszanie się po serwisie i zbieranie statystyk.
 9. Usunięcie konta - użytkownik może w każdym czasie wystąpić o usunięcie swojego konta. W tym celu powinien wysłać odpowiednią wiadomość na adres gabinet [at] lekarzrodzinny.elblag.pl
 10. Użytkownik odpowiada za utrzymanie w tajemnicy oraz ochronę swojego hasła.
 11. Hasło powinno być wystarczająco skomplikowane. Należy unikać wprowadzania imion, nazwisk, dat urodzenia, numerów PESEL, numeru telefonu, itp.
 12. W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych przesyłanie informacji odbywa się za pośrednictwem protokołu szyfrującego SSL.
 13. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków Polityki Prywatności. Zachęcamy do okresowego przeglądania.
 14. W przypadku pytań dotyczących Polityki prywatności prosimy o kontakt na adres email: gabinet [at] lekarzrodzinny.elblag.pl
 15. Ostatnia zmiana: 18.03.2013
Comodo SSL